Skip to main content

Port of Limburg wordt een multimodale terminal aan het Albertkanaal te Genk. De nieuwe binnenhaven wordt gebouwd op het terrein van de voormalige Fordfabriek. De Port of Limburg zal het vervoer over water vanuit Limburg van en naar de havens van Antwerpen en Rotterdam verzorgen. Dankzij haar goede verbinding met het wegennetwerk en de treinterminals in Genk wordt het infrastructuurnetwerk van Vlaanderen en de provincie Limburg in het bijzonder op multimodale wijze versterkt. Hierbij staat de shift van vrachtvervoer over de weg naar vrachtvervoer per binnenvaartschip centraal.

De bouw van de binnenhaven draagt bij aan de toekomstbestendigheid, duurzaamheid en efficiƫntie van de transportsector in Limburg. De vestiging van Port of Limburg zal een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van een substantiƫle modal shift naar de binnenvaart. Dit biedt niet alleen een antwoord op het almaar groeiende probleem van de verkeerscongestie, maar leidt ook tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Dit project biedt een hefboom voor private investeringen, zal bijdragen aan duurzame economische groei en een toename van de directe en indirecte werkgelegenheid in de regio.

Voor de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur, overslagfaciliteiten en apparatuur voor dit project hebben de initiatiefnemers een totaal investeringsbudget voorzien van ongeveer 40 miljoen euro. Het project wordt mede mogelijk gemaakt via Europese steun. 1,5 miljoen euro zal namelijk gesubsidieerd worden door EFRO.